Protectia muncii


  • Legislatie Sanatatea si Securitatea in Munca (SSM)

- Legea 319/2006  –  privind securitatea si sanatatea in munca
- HG 1425/2006 –  normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitătii şi sănătătii în muncă nr. 319/2006 
- H.G. 1218/2006 – privind stabilirea cerintelor minime de SSM pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor de prezenta 
 agentilor chimici ;
- H.G. 1136/2006 – privind cerintele minime de SSM referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri crescute de campuri electromagnetice ;
- H.G. 1093/2006 – privind stabilirea cerintelor minime de SSM pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cangerigeni sau mutageni la locul de munca ;
- H.G. 1092/2006 – privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca ;
- H.G.1028/2006 – privind cerintele minime de Securitate si sanatate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu eceran de vizualizare ;
- H.G. 571/2006 – privind cerintele minime pentru semnalizarea de Securitate si/sau de sanatate la locul de munca;

  • HOTARARI DE GUVERN IN DOMENIUL MATERIALELOR SI SUBSTANTELOR PERICULOASE

- H.G. 92/2003 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea preparatelor periculoase; (ABROGATA)
- NORME METODOLOGICE din 23 ianuarie 2003 (actualizate 30 iulie 2007) privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea preparatelor periculoase;
- H.G. 1300/2002 - privind notificarea substanţelor chimice; (ABROGATA)

- H.G. 1408/2008 – privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase;
- H.G. 162/2002 – privind depozitarea deseurilor;
- H.G. 128/2002 – privind incinerarea deseurilor.

  • Legislatie Situatii de Urgenta (SU) 

- Legea 307 / 2006 – privind apararea impotriva incendiilor;
- O.M.I. 163/2007 – Norme generale de aparare impotriva incendiilor

Normative din : 

- 08.07.2004 – privind elaborarea planului de aparare in cazul producerii unui dezastru provocat de seisme si/sau aluncari de teren;
- 0712 / 2001 – modificat si completat de Ordinul 786/2005 pentru aprobarea si aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul S.U. care a abrogate DGPS / - 003;
- 0138 / 2001 – pentru aprobarea dispozitiilor generale privind organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor adrogat DGPS / 005.