Norme generale de protectia muncii - TITLU VI - Mediul de munca - CAPITOLUL X Radiatii neionizante

Facilities » Acces and safery rules » Laser safety » Bibliografie 

Pentru varianta completa cu anexe click aici.

CAPITOLUL X
Radiatii neionizante

Sectiunea 1 
Radiatii ultraviolete

Art. 631. - Valorile maxime admise ale expunerii energetice eficace (Hef) (mJ/cm2) pentru radiatiile ultraviolete cu actiune oculara sau cutanata exprimate in functie de lungimea de unda λ (nm) si eficacitatea spectrala relativa Sλ sunt cele din anexa nr. 59.

Art. 632. - Timpii de expunere zilnica admisi in functie de iluminarea energetica eficace (Eef) (μW/cm2) pentru radiatiile ultraviolete actinice cu actiune oculara sau cutanata sunt cele din anexa nr. 60.

Sectiunea 2 
Radiatii din spectrul vizibil si infrarosu apropiat (400 - 1400 nm)

Art. 633. - Valorile maxime admise pentru expunerea oculara de natura profesionala la radiatii din spectrul vizibil, exprimate prin valorile luminantei energetice eficace Lλ si iluminarii energetice spectrale Eλ produse de sursa sunt cele din anexa nr. 61.

Art. 634. - Coeficientii de ponderare spectrala (Bλ, Rλ) pentru evaluarea riscului de leziune retiniana prezentat de sursele de radiatii vizibile sunt cele din anexa nr. 62.

Art. 635. - Valorile maxime admise pentru expunerea oculara de natura profesionala la radiatii infrarosii din spectrul apropiat (λ intre 770 - 1400 nm) exprimate prin valorile iluminarii energetice EIR (mW/cm2) sunt prezentate in anexa nr. 63.

Sectiunea 3 
Radiatii laser

Art. 636. - Prezenta sectiune se refera la protectia in utilizarea produselor cu laser. Un produs cu laser se poate compune dintr-un singur laser sau poate incorpora mai multi laseri intr-un sistem complex optic, electric sau mecanic.

Art. 637. - Radiatia laser poate prezenta riscuri datorita colimarii foarte bune a fascicolului si cantitatii mari de energie asociata acestuia, fapt care poate conduce la absorbtia energiei in tesutul biologic.

Art. 638. - La aplicarea acestor norme trebuie sa se aiba in vedere prevederile standardelor in vigoare referitoare la securitatea in utilizarea produselor cu laseri.

Art. 639. - Orice produs cu laser trebuie sa fie corect clasificat in clasa corespunzatoare si trebuie sa fie etichetat corespunzator acesteia conform prevederilor standardelor de securitate in utilizarea produselor cu laseri.

Art. 640. - Pentru fiecare clasa de produs cu laser sunt indicate limitele de emisie acceptabile conform anexelor nr. 64 pana la 67. Factorii de corectie C1 pana la C7 si valorile de tranzitie T1 si T2 utilizati in anexele nr. 64 pana la 67 sunt definiti in anexa nr. 68.

Art. 641. - Valorile maxime permise ale expunerii energetice(J/cm2) respectiv ale densitatii de putere (W/cm2), la care pot fi expuse ochiul si pielea fara sa sufere o leziune imediata sau dupa un timp indelungat sunt cele din anexele nr. 69 si 70. Aceste niveluri sunt determinate de lungimea de unda a radiatiei, de durata impulsului, de timpul de expunere si de tesutul expus, iar pentru radiatia din vizibil si infrarosu apropiat, de dimensiunea imaginii pe retina.

Art. 642. - La efectuarea masurarilor si calculelor valorilor de expunere trebuie utilizate aperturi limitatoare conform indicatiilor din anexa nr. 71.

Art. 643. - Masurile de securitate in utilizarea produselor cu laseri trebuie stabilite in raport cu clasa de laseri si au ca scop reducerea posibilitatii de expunere la o radiatie laser de nivel periculos si la alte riscuri asociate.

Art. 644. - Pentru instalatiile care functioneaza cu laseri din clasa superioara clasei 3A trebuie desemnat un responsabil cu securitatea laser si trebuie stabilite masuri de securitate in utilizare tinand cont de prevederile reglementarilor in vigoare.

Sectiunea 4 
Campuri electrice si magnetice statice

Art. 645. - Expunerea la campuri electrice si magnetice statice, produse de echipamentele tehnice care constituie surse de astfel de campuri in mediul de munca, trebuie sa fie limitata in conformitate cu prevederile din aceste norme.

Art. 646. - (1) Campul electric, reprezentat ca un vector, este caracterizat prin intensitatea sa E, in volt pe metru (V m-1).

(2) Un camp magnetic, reprezentat ca un vector, este caracterizat fie prin densitatea de flux magnetic B, in tesla (T), fie prin intensitatea campului magnetic H, in amper pe metru (A m-1).

Art. 647. - Limitele pentru expuneri profesionale la campuri electrice si magnetice statice sunt prezentate in anexele nr. 72 si 73.

Sectiunea 5 
Campuri electrice si magnetice variabile in timp si campuri electromagnetice pana la 300 GHz

Art. 648. - Expunerea la campuri electrice si magnetice variabile in timp si la campuri electromagnetice pana la 300 GHz, produse de echipamentele tehnice care constituie surse de astfel de campuri in mediul de munca, trebuie sa fie limitata in conformitate cu prevederile din prezentele norme.

Art. 649. - Prezentele norme nu se refera la cerintele de performanta ale echipamentului tehnic din punctul de vedere al compatibilitatii electromagnetice si nu trateaza tehnicile sau metodele utilizate pentru masurarea nici uneia dintre marimile fizice care caracterizeaza campurile electrice, magnetice si electromagnetice.

Art. 650. - (1) Aceste norme se refera la efecte imediate, pe termen scurt, asupra sanatatii, cum sunt: stimularea nervilor periferici si a muschilor, socuri si arsuri cauzate de atingerea obiectelor bune conducatoare si temperaturi ridicate ale tesuturilor ca rezultat al absorbtiei energiei in timpul expunerii la campuri electromagnetice.

(2) Indeplinirea prevederilor din aceasta norma nu exclude efectele perturbatoare asupra dispozitivelor medicale cum sunt protezele metalice, stimulatoarele cardiace, defibrilatoarele si implanturile cohleare. Interferenta cu stimulatoarele cardiace se poate produce la niveluri mai mici decat nivelurile de referinta din aceste norme.

(3) Efectele potentiale pe termen lung ale expunerii, nu sunt acoperite prin aceste norme.

Art. 651. - (1) Mecanismele de cuplare de baza prin care campurile electrice

Radiatii electromagnetice neionizante pana la 300 GHz si magnetice variabile in timp interactioneaza direct cu corpul uman sunt:

-cuplare la campuri electrice de joasa frecventa;

-cuplare la campuri magnetice de joasa frecventa; si

-absorbtia energiei din campurile electromagnetice.

(2) Mecanisme de cuplare indirecta:

-curenti de contact care apar atunci cand corpul uman intra in contact cu un obiect cu un potential electric diferit (adica, atunci cand ori corpul ori obiectul este incarcat de un camp electromagnetic); si

-cuplarea campului electromagnetic cu aparate electrice purtate de sau implantate intr-o persoana (care nu este considerata in prezenta norma).

Art. 652. - (1) Prevederile pentru limitarea expunerii contin doua categorii de indicatii (conform anexei nr. 74): limite de baza (anexa nr. 75) si nivele de referinta (anexele nr. 76 pana la 79).

(2) Expunerea simultana la campuri cu diferite frecvente este prezentata in anexa nr. 80.

Art. 653. - (1) Masurarea parametrilor care caracterizeaza campurile electrice si magnetice variabile in timp si campurile electromagnetice pana la 300 GHz prezente in timpul muncii trebuie sa se realizeze cu aparate specifice.

(2) Masurarea se va face o data pe an si in urmatoarele situatii:

-cand se pun in exploatare noi echipamente tehnice care emit campuri electrice si magnetice variabile in timp si campuri electromagnetice pana la 300 GHz;

-la realizarea unor schimbari in constructia, amplasarea si regimul de lucru al echipamentelor tehnice in functiune;

-dupa realizarea lucrarilor de reparatii care pot sa conduca la schimbarea parametrilor tehnici ai echipamentelor emitatoare de campuri electrice si magnetice variabile in timp si campuri electromagnetice pana la 300 GHz;

-la schimbarea constructiei mijloacelor de protectie fata de actiunea campurilor electrice si magnetice variabile in timp si a campurilor electromagnetice pana la 300 GHz.

Nu sunt necesare astfel de evaluari la locurile de munca la care echipamentele tehnice emitatoare, conform specificatiilor tehnice, au puterea nominala mica.

(3) Inainte de evaluare se recomanda cunoasterea caracteristicilor surselor si ale propagarii radiatiilor, folosind informatiile date in specificatiile tehnice ale surselor radiante:

-tipul si puterea generatorului;

-frecventele purtatoare, frecventele armonice si caracteristicile de modulare;

-ciclurile de sarcina, marimea impulsului si frecventele de repetare ale impulsurilor;

-numarul surselor inclusiv polarizarea;

-tipul, dimensiunile si amplificarea antenei sau ale elementelor radiante;

-curentii si tensiunile in conductori;

-distanta de la sursa la locul de masurare;

-timpul de expunere;

-existenta obiectelor absorbante sau de dispersie in vecinatatea locului de masurare etc.

(4) Alegerea aparatului de masurare trebuie sa fie facuta in conformitate cu caracteristicile de emisie ale echipamentului tehnic, astfel incat domeniul de operare al aparatului de masurare sa acopere domeniul de frecventa al sursei de radiatie.

(5) Aparatul de masurare trebuie sa fie insotit de un manual care sa contina informatii complete si precise atat asupra performantelor in utilizare cat si eventualele restrictii de utilizare, de exemplu, cele referitoare la masurarile in camp apropiat sau in prezenta emisiilor multiple.

(6) Aparatele de masurare trebuie sa respecte conditiile cerute de standardele internationale in domeniu.

(7) Aparatul nu trebuie sa aiba nevoie de o sursa externa de alimentare cu energie si trebuie sa fie bine ecranat. La aparat trebuie sa fie indicate conditiile pentru baterii. Este de dorit ca functionarea continua pentru cel putin 8 ore sa se faca fara inlocuirea sau reincarcarea bateriilor.

(8) Aparatul trebuie sa poata fi dotat atat cu sonde de camp electric cat si cu sonde de camp magnetic si sa poata masura valorile eficace (valori rms) si/sau valorile maxime ale fiecarei componente a campului atunci cand masurarile sunt necesar de realizat in campul, apropiat.

(9) Rezultatele masurarilor nu trebuie sa fie afectate in mod semnificativ prin:

-conditiile de mediu, de ex. temperatura, umiditate etc.;

-asezarea aparatului de masurare;

-interferenta de camp cauzata de vecinatatea persoanei care face masurarea, etc.

(10) Datele obtinute in urma utilizarii aparatelor de masurare trebuie sa fie prezentate sub o forma adecvata care sa permita analiza lor ulterioara.

Art. 654. - Masurile de protectie a angajatilor includ masuri tehnice si organizatorice, programe de protectie a personalului si supraveghere medicala.

Masurile tehnice includ alegerea si dispunerea echipamentelor, alegerea proceselor tehnologice, reducerea emisiilor nedorite de la echipamentele tehnice sursa de campuri, folosirea mijloacelor de ecranare si a altor masuri similare pentru a reduce expunerea la nivele cat mai mici, sub nivelul mentionat in anexa nr. 79.

Masurile organizatorice se refera la limitarea accesului si utilizarea avertizarilor sonore si luminoase si trebuie sa fie utilizate impreuna cu masurile tehnice.

Masurile de protectie a personalului prin echipamente de protectie individuala, cum este imbracamintea de protectie, desi sunt utile in anumite conditii, trebuie considerate ca ultima masura pentru asigurarea securitatii angajatului.

Art. 655. - Angajatii trebuie sa fie informati in legatura cu riscul pentru starea de sanatate pe care il prezinta expunerea profesionala la campuri electrice si magnetice variabile in timp si campuri electromagnetice de pana la 300 GHz, mai ales atunci cand expunerea depaseste valoarea limita.

Art. 656. - (1) Supravegherea starii de sanatate a angajatilor trebuie sa fie efectuata de catre un medic si de fiecare data cand acesta considera ca este necesar, de catre un medic specialist.

(2) Rezultatele supravegherii starii de sanatate trebuie pastrate sub o forma corespunzatoare care sa permita consultarea lor ulterioara.