INSTRUCŢIUNI PROPRII – PROCEDURI, ACŢIUNI ÎN CAZ DE CUTREMUR

SCOP

 • Salvarea vieţii si protejarea integritãţii fizice ȋn caz de cutremur a angajaţilor şi a altor personae (colaboratori, vizitatori) prin evacuarea lor de urgenţã precum si salvarea bunurilor materiale (când e posibil).

TERMEN ŞI DEFINIŢII

 • Cutremur: rupturã  brutalã a rocilor din scoarţa terestrã datoritã mişcãrii rocilor tectonice.   

LOCAŢIE – CLÃDIREA CETAL

CALE DE EVACUARE

 • Spaţii cu circulaţie liberã care conduc spre uşi, coridoare, case de scãri interioare spre nivelul solului.
 • ASCENSOARELE NU SE CONSIDERÃ CÃI DE EVACUARE

PUNCT DE ADUNARE

 • Loc stabilit in prealabil de preferat ȋn loc deschis, ferit de cãderea unor pãrti din clãdirile ce pot fi avariate. Echipa de primã intervenţie:  Echipa este formatã din 4 persoane (conducãtorul intervenţiei, responsabilul cu evacuarea, responsabilul cu mânuirea stingãtorului, responsabilul cu mânuirea hidrantului).

CÃILE DE EVACUARE

 • Coridoare, scãri, ieşiri trebuie sã fie permanent utilizabile, nu trebuie ĩngustate prin amplasarea de echipamente, mobilier etc.

Semnalul de alarmare trebuie sã fie cunoscut de salariaţi.

PLANUL GENERAL SI PLANURILE PE ETAJE

 • La parter, in locul cel mai vizibil (in apropierea intrãrii se va amplasa dosarul care trebuie sã cuprindã planul general al clãdirii si planurile pe etaje, pe care se vor desena cãile de evacuare, echipamentele de alarmare, stingãtoarele si hidranţii).

CE TREBUIE FACUT ĨN TIMPUL UNUI CUTREMUR

 • Pastraţi-va calmul, nu intraţi in panicã, liniştiţi-i şi pe ceilalţi.
 • Nu pãrãsiţi incãperile imediat.
 • Dacã vã aflaţi in interior rãmâneti  pe loc departe de ferestre care se pot oricând sparge.
 • Protejaţi-vã sub o grindã, toc de uşã solid, birou.
 • Inchideţi sursele de foc cât puteti de repede.
 • Nu sãriţi pe ferestre, nu alergaţi pe scãri, nu utilizaţi liftul.

FAZE DE PARCURS ÎN CAZ DE CUTREMUR -  ALARMAREA

 • Responsabilul cu situaţii de urgenţã declanseazã alarma si anunţã forţele de intervenţie, evacuarea clãdirii are ȋntietate stingerii incendiului.

EVACUAREA CLÃDIRII

 • Salariaţii pãrãsesc clãdirea sub supravegherea conducãtorului locului de muncã.
 • Se vor utiliza cãile de evacuare fãrã pericole.
 • La pãrãsirea locaţiei conducãtorul locului de muncã se va asigura cã au ieşit toţi salariaţii din clãdire.

LOCUL DE ADUNARE

 • Salariaţii vor fi conduşi la locul de adunare dinainte stabilit.

INTOCMIT,
SEF SERVICIU INTERN PREV-PROT.
Sing. IANCU Niculae

<< inapoi