INSTRUCŢIUNI DE STINGERE ÎN CAZ DE INCENDIU SI DE EVACUARE A PERSONALULUI SALARIAT

OBIECTUL INSTRUCŢIUNII
Scopul acestui document este de a stabili procedura şi planul care trebuie pus ȋn aplicare ȋn cazul unui eventual incendiu.
Procedurile de evacuare sunt elaborate pentru asigurarea siguranţei utilizatorilor pe timpul izbucnirii unui incendiu, prin coordonarea si controlul evacuãrii persoanelor din clãdire pâna la sosirea pompierilor şi a celorlalte forţe de ajutor extern calificat (Protecţie Civila, Poliţie, Salvare).

DOCUMENTE DE REFERINŢA
Planul de evacuare a imobilului.

RESPONSABILITAŢI
Persoanele responsabile pentru implementarea acestor proceduri de evacuare sunt şefii punctelor de lucru acestora le revin urmatoarele responsabilitãţi: Repartizarea membrilor echipei de interventie pentru fiecare zonã de clãdire , ȋn care sunt responsabili cu evacuarea. Asigurarea implementãrii mãsurilor şi recomandãrilor fãcute de pompierii militari cu ocazia controalelor.

MEMBRII ECHIPEI DE INTERVENŢIE AU URMATOARELE OBLIGAŢII
1. cunoaşterea locurilor ȋn care sunt amplasate stingãtoarele de incendiu şi a ieşirilor de siguranţã;
2. asigurarea zonei de care rãspund, ȋmpotriva izbucnirii unui eventual incendiu, precum si controlul PRACTIBILITAŢII şi neobstrucţionãrii cãilor de evacuare.
3. anuntarea telefonica (112)

CONDUCATORII LOCURILOR DE MUNCA SUNT RESPONSABILI PENTRU:
1. verificarea, funcţionarea si intreţinerea periodicã a mijloacelor tehnice PSI;
2. legãtura cu serviciile de urgentã (Pompieri, Salvare, Protecţie Civila,Poliţie):
3. ȋntocmirea si ţinerea la zi a evidenţei exerciţiilor de stingere şi evacuare ȋn caz de incendiu:
4. coordonarea şi revizuirea procedurii de evacuare, atunci când este nevoie.

PROCEDURA DE URGENŢA
1. anunţarea imediata a incendiului;
2. ȋncercarea de stingere a focului,dacã nu este prea riscant (nu se va utiliza mai mult de un stingãtor,dacã focul nu s-a stins evacuati imediat zona)
3. anunţarea telefonica a pompierilor la 112;
4. comunicarea cãtre conducerea institutului a detaliilor referitoare la locaţia exactã şi amploarea incendiului.

La declanşarea alarmei de incendiu, salariaţii sunt obligaţi sã acţioneze astfel:
1. ȋnceteaza orice activitate;
2. personalul va opri instalaţia sau aparatul la care lucreazã;
3. lasã uşile deschise;
4. pãrãsesc imediat cladirea prin ieşirile de urgenţã sau prin locurile indicate de membrii echipei de intervenţie;
5. merg cãtre locul de adunare stabilit;
6. menţin libere cãile de acces cãtre clãdire;
7. ajutã cât este omeneşte posibil la evacuarea ȋn siguranţã a persoanelor
8. rãman ȋn afara clãdirii panã la incheierea definitiva a evenimentului.

La declanşarea alarmei de incendiu, membrii echipei de intervenţie sunt obligati:
1. sã intre ȋn toate incãperile accesibile din zona de responsabilitate alocatã şi sã dirijeze salariaţii pentru evacuarea cladirii;
2. sã indrume salariaţii cãtre cea mai apropiata cale / ieşire de şiguranţã;
3. sã menţinã calmul salariaţilor pe timpul evacuarii;
4. sã meargã la punctul de adunare dupa evacuarea zonei;
5. sã preia controlul asupra locului de adunare şi sã se asigure cã nici o persoanã nu intrã ȋnapoi ȋn clãdire pânã la primirea dispoziţiei;
6. sã participe la o analizã , dupa terminarea evenimentului şi sã raporteze orice dificultate intâmpinatã ȋn procesul de evacuare.

ACCESUL POMPIERILOR
Accesul echipelor specializate ale pompierilor se va face pe poarta de acces din partea de vest a clãdirii.
Şeful echipei de intervenţie va comunica pompierilor detaliile incendiului (locaţie, amplasare etc.) si vor rãmȋne la dispoziţia acestora pe durata operaţiunii de stingere.

INTOCMIT,
SEF SERVICIU INTERN PREV-PROT.
Sing. IANCU Niculae

 

<< inapoi