PROCEDURA DE EVACUARE ÎN CAZ DE EMANAŢII SUBSTANŢE TOXICE

Scopul acestui document este de a stabili procedura  şi planul care trebuie pus ȋn aplicare ȋn cazul unei astfel de situaţii.
Procedurile de evacuare sunt elaborate pentru asigurarea siguranţei utilizatorilor ȋn timpul unei astfel de situaţie prin coordonarea si controlul evacuarii persoanelor din clãdire.

CULEGEREA INFORMAŢIILOR PRIVIND MATERIALELE PERICULOASE
În cazul unui accident la un agent economic ȋn care sunt implicate materiale periculoase forţele de intervenţie pot identifica substanţele şi pericolele pe care acestea le presupun având urmatoarele surse de informare:

  • informaţii generale primite de la factorii de conducere din cadrul agentului economic/personalul responsabil cu activitatea PSI:
  • lista cuprinzând substanţele periculoase folosite.

STABILIREA MÃSURILOR PE TIMPUL INTERVENŢIEI
În cazul accidentelor la un agent economic ȋn care sunt implicate substanţe si preparate chimice periculoase forţele de intervenţie pot stabilii mãsurile ȋn baza FISELOR CU DATE TEHNICE DE SECURITATE pe care agentul economic are obligaţia sã le aibã pentru fiecare substanţã si preparat chimic periculos.

OBSERVAŢIE
Fişele cu date tehnice de securitate nu pot fi folosite când ȋn accident sunt implicate mai multe substanţe periculoase din clase de pericol sau diviziuni diferite.
În accidentele ȋn care sunt implicate substanţe din mai multe clase de pericol, se va ţine cont de indicaţiile specialistilor. De asemenea chiar dãcã unele substanţe implicate ȋntr-un accident pot fi inofensive, nu trebuie ignorat faptul cã prin combinarea lor sau producerea unui incendiu, pot pune ȋn pericol sãnãtatea oamenilor sau pot declansa producerea unei explozii.

IMPORTANT
Nu cãlcaţi sau nu atingeţi substanţele scurse şi evitaţi inhalarea fumului sau a vaporilor  chiar şi atunci când se presupune cã nu ar fi implicate ȋn accident şi substanţe periculoase.
Nu va grãbiţi sã consideraţi ca atunci când nu au miros, gazele sau vaporii sunt inofensivi deoarece s-a dovedit ca gazele sau vaporii chiar şi fãrã miros pot fi dãunatori.

ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR
Dãcã victima a intrat in contact cu un produs chimic acordaţi primul ajutor astfel:

  • transportaţi victima intr-o zona neafectatã;
  • contactaţi medicul şi spuneţi-i  numele produsului cu care victima a intrat in contact;

ATENŢIE
Nu utilizaţi metoda gurã la gurã dacã victima a ingerat sau a inhalat substanţa.

 

INTOCMIT,
SEF SERVICIU INTERN PREV-PROT.
Sing. Iancu NICULAE

<< inapoi