CETAL |PD Projects (PN-III-P1-1.1-PD) | PD_134/2021

 

PD 134/ 2021 Project


English (Engleză)
Project title: Eco-friendly carbon-based materials for biomedicine and energy applications (CARBIOEN)

Financial support:
Romanian National Authority for Scientific Research and Innovation, CNCS-UEFISCDI

Period: June 2021 - May 2023

Deadline: 31/05/2023

Budget: 211970 lei

Contact Person:
Project Director: Dr. Cristina Pană (Niță)

Coordinator:
National Institute for Laser, Plasma and Radiation Physics - I.N.F.L.P.R.
Atomiștilor 409, Măgurele, Romania

Abstract:
During the last years, studies of researchers from all over the world have been focused on the development of two key fields with a with a major contribution to society: biomedicine and energy. The fast evolution of the technology requires a high involvement to develop new materials for high power and high energy systems for electrical and electronics devices and, especially, for automobile industry. In the biomedicine field, the biocompatibility of the materials presents a growing interest in order to find new solutions for different biomedical problems. Beside the high performances, environmentally friendly materials and synthesis processes are demanded. In this project, new and eco-friendly chemical synthesis methods, derived from the chemical conventional methods, and unconventional laser technologies will be developed in order to obtain multifunctional composite materials based on carbon/nanoparticles for biomedicine and energy storage applications. Specific characteristics like the short synthesis time, the non-invasive and non-toxic behavior of the precursors and solvents involved in the chemical reactions and the good control of the physico-chemical properties recommend these methods as potential for obtaining high performing materials for industrial applications.

Objectives:
• O1. Synthesis of Carbon-based materials;
• O2. Physico-chemical characterization of Carbon-based materials;
• O3. Biocompatibility evaluation of Carbon-based materials;
• O4. Electrochemical evaluation of Carbon-based materials as electrodes for energy applications;
• O5. Project management and results dissemination.

The results obtained in this project were presented at two international conferences and one scientific seminar and valorized in two scientific articles in preparation for being published in prestigious international ISI journals. Two internships at Mulhouse Materials Science Institute (France) were done by the project director in September 2021 and May 2022.

 Română (Romanian)
Titlul proiectului: Materiale carbonice ecologice pentru aplicatii in biomedicina si energie (CARBIOEN)

Suport financiar:
Autoritatea Nationala Romana pentru Cercetare Stiintifica si Inovare, CNCS-UEFISCDI

Durată proiect: 20 luni

Termen de finalizare: 31/05/2023

Buget: 211970 lei

Persoana de contact:
Director Proiect: Dr. Cristina Pană (Niță)

Coordonator:
Institutul Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației - I.N.F.L.P.R.
Atomiștilor 409, Măgurele, ROMÂNIA

Abstract:
În ultimii ani, studii ale cercetătorilor din întreaga lume au fost îndreptate către dezvoltarea a două domenii cheie cu o contribuție major și asupra societății: biomedicina și energia. Evoluția rapidă a tehnologiei aduce cu ea o cerere tot mai mare de materiale performante pentru aplicații în sisteme de stocare de energie pentru aparate electrice și electronice, dar mai ales, pentru industria automobilă. În ceea ce privește domeniu biomedicinei, biocompatibilitatea materialelor prezintă un interes tot mai crescut în vederea găsirii unor soluții convenabile pentru diferite probleme biomedicale. Pe lângă performanțele ridicate ale acestor materiale, o atenție deosebită se dorește a fi acordată caracterului ecologic al precursorilor și metodelor de sinteză care stau la baza obținerii materialelor. Fiind un domeniu de mare interes, în ultimii ani a fost propusă o mare varietate de materiale carbonice sau hibride, dar procedeele lungi, costisitoare sau care utilizează precursori toxici sau periculoși limitează producerea acestor materiale la nivel industrial sau implica riscuri mari pentru oameni și mediul înconjurător. În acest proiect au fost dezvoltate noi metode de sinteză chimică, derivate din metodele convenționale, dar și tehnologii neconvenționale cu laser, pentru dezvoltarea unor materiale compozite multifuncționale pe bază de carbon dopate cu nanoparticule metalice/oxizi de metal ce pot fi utilizate cu succes atât pentru aplicații în biomedicină, dar și cu potențial ridicat pentru stocarea de energie. Caracteristicile specifice precum timpul scurt de obținere a materialelor, caracterul netoxic și ne invaziv al produselor chimice implicate în sinteza, dar și un bun control al proprietăților fizico-chimice recomandă aceste metode ca posibile moduri de obținere de materiale cu performanțe ridicate la nivel industrial.

Obiective:

• O1. Sinteze de materiale carbonice;
• O2. Caracterizarea fizico-chimica a materialelor carbonice;
• O3. Evaluarea biocompatibilitatii materialelor carbonice;
• O4. Evaluarea proprietatilor electrochimice ale materialelor carbonice pentru aplicatii in stocarea de energie;
• O5. Gestionarea proiectului si diseminarea rezultatelor.

 


 

Obiectivele și activitățile  realizate în cadrul proiectului

Obiectivul principal al proiectului CARBIOEN a constat în obținerea de materiale multifuncționale pe bază de carbon pornind de la precursori biopolimerici, săruri metalice şi solvenți ne toxici, prin două metode derivate din : i) metoda convențională: metoda chimică şi ii) metoda neconvențională: metoda laser, cu aplicații în două domenii distincte şi anume biomedicină și stocajul de energie. Pentru a atinge acest obiectiv principal au fost stabilite și îndeplinite cinci obiective specifice cu activitățile corespunzătoare:


O1: Sinteza de materiale carbonice

 • A1.1: Sinteza chimică
 • A1.2 : Sinteza laser

 •  
Pentru realizarea acestui obiectiv au fost preparate materiale carbonice nedopate și compozite (carbon/Fe, carbon/Cu, carbon/Ag) prin două metode chimice și două metode laser, după cum urmează:
 • sinteza chimică
  • --> metoda separării de fază
  • --> metoda evaporării
 • sinteza laser
  • --> iradiere la λ=365 nm
  • --> iradiere la λ=355 nm

Figura 1 prezintă schematic pașii efectuați pentru obținerea materialelor carbonice.

 

Figura 1 PD134

Figura 1.  Sinteza de materiale carbonice


O2: Caracterizarea fizico-chimică a materialelor carbonice

 • A2.1: Caracterizarea fizico-chimică a materialelor polimerice
 • A2.2 : Caracterizarea fizico-chimică a materialelor carbonice

 •  

In scopul realizării obiectivului O2 am caracterizat fizico-chimic materialele şi soluțiile polimerice, dar și pe cele carbonice nedopate și compozite, prin tehnici de caracterizare precum UV-Vis, FTIR-ATR, XRD, TGA, XPS, TEM, Adsorpție de N2.

Figura 2 prezintă patru tipuri diferite de materiale obținute prin metoda iradierii la λ=365nm și anume : carbon ce are la baza un singur precursor carbonic - chitosan (a) și - phloroglucinol (b), carbon ce are la baza doi precursori carbonici phloroglucinol-chitosan (1:1) (c) și carbon ce are la baza doi precursori carbonici phloroglucinol-chitosan) (1:1) și un precursor metalic (FeN3O9·9H2O). Metodele dezvoltate în cadrul proiectului CARBIOEN permit obținerea de materiale carbonice cu diferite proprietăți morfologice, structurale și texturale.

Figura 2 PD134

Figura2. Morfologia suprafeței materialelor obținute folosind metoda iradierii la λ=365 nm și care au la bază diferiți precursori: chitosan (a), phloroglucinol (b), phloroglucinol-chitosan (1:1) (c) și phloroglucinol-chitosan (1:1) + FeN3O9·9H2O.


O3: Evaluarea biocompatibilității materialelor carbonice

 • A3.1: Evaluarea biocompatibilității materialelor
 • A3.2 : Evaluarea morfologiei celulare

 •  

Obiectivul O3 a fost îndeplinit prin testarea viabilității/proliferării celulare prin teste specifice (MTS) şi analizarea morfologiei celulare prin marcarea fluorescentă a structurilor specifice (citoschelet şi nucleu) pentru materialele carbonice.

Figura 3 prezinta marcarea fluorescenta a structurilor specifice pentru materialele carbonice chitosan-phloroglucinol (1-1) (a) și rezultatele testelor MTS pentru aceste materiale la 24, respectiv 72h (b). Imaginile obținute în urma marcării fluorescente a fibrelor de actină şi a nucleilor prezintă un grad ridicat de similitudine cu cele ale materialului control, indicând astfel caracterul biocompatibil al materialelor de interes. Mai mult decât atât, rezultatele testelor MTS indică viabilitatea și proliferarea celulară până la 72h.

Figura 3 PD134

Figura3. Marcarea fluorescentă a structurilor specifice pentru materialele carbonice chitosan-phloroglucinol (1-1)(a) și rezultatele testelor MTS pentru aceste materiale la 24, respectiv 72h (b).


O4: Evaluarea electrochimică a materialelor carbonice ca electrozi pentru stocarea de energie. In vederea îndeplinirii obiectivului O4 au fost demarate teste pentru optimizarea condițiilor de testare a materialelor ca electrozi pentru aplicații în supercapacitori și baterii.

O5: Gestionarea proiectului şi diseminarea rezultatelor

 • A5.1: Gestionarea proiectului
 • A5.2 : Diseminarea rezultatelor
 • A5.3 : Stagii de lucru

 •  
Gestionarea proiectului a fost făcută permanent şi a constat atât în gestionarea resurselor financiare şi a achizițiilor prevăzute în planul de lucru, cât şi în gestionarea timpului şi a experimentelor realizate. Diseminarea rezultatelor a fost făcută în cadrul a doua conferințe internaționale (Hard carbon derived from waste biomass for Na-ion batteries, C. Nita, B. Zhang, J. Dentzer, C. Matei Ghimbeu, The International Conference XXIIIrd New Cryogenic and Isotope Technologies for Energy and Environment-EnergEn, Baile Govora, octombrie 2021-prezentare orala; Hard carbon materials derived from eco-friendly precursors for Na-ion batteries, C. Nita, B. Zhang, J. Dentzer, C. Matei Ghimbeu, International Conference on Laser, Plasma and Radiation-Science and Technology-ICLPR-ST, iunie 2022, București-prezentare poster) şi a unui seminar științific (Carbon materials for bio and energy applications, C. Nita, C. Staicu, F. Jipa, E. Axente, F. Sima, J. Fullenwarth, B. Zhang, L. Monconduit, C. Matei Ghimbeu, Seminarul Științific al Centrului de Tehnologii Avansate cu Laserul, Institutul Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiației, iulie 2022-prezentare orala). Directorul de proiect a efectuat două stagii de lucru la Institutul de Știința Materialelor din Mulhouse, Franța (septembrie 2021 şi mai 2022).

Un articol științific (Fast, facile and eco-friendly conventional and unconventional synthesis of carbon based phloroglucinol/chitosan materials for bio applications), este în fază finală de pregătire pentru a fi trimis spre publicare la o revistă de prestigiu internațional, așa cum a fost prevăzut în planificarea proiectului.
Un al doilea articol științific ce conține rezultate obținute in cadrul proiectului se află în curs de redactare (Efficient and time-saving irradiation-based synthesis for preparation of silver/carbon composite materials).

Concluzii generale
În cadrul proiectului CARBIOEN au fost dezvoltate noi metode de sinteza pentru obținerea de materiale carbonice nedopate (fără nanoparticule) şi compozite (carbon/metal şi oxid de metal), cu proprietăți fizico-chimice ajustabile, folosind precursori şi solvenți ne toxici şi accesibili (90% apa), metode ne invazive, rapide şi care implică costuri reduse în comparație cu metodele propuse în literatură. Reducerea semnificativă a etapelor necesare obținerii materialelor, condițiile normale de lucru şi posibilitatea preparării unor cantități mari de material într-un timp relativ scurt (în special în cazul metodelor chimice propuse), fără a afecta proprietățile fizico-chimice ale materialelor, fac posibilă adaptarea metodelor propuse pentru aplicații la scară largă.