CETAL |PD Projects (PN-III-P1-1.1-PD) | PD_134/2021

PD 134/2021

 

PD 134/ 2021 Project


English (Engleză)
Project title: Eco-friendly carbon-based materials for biomedicine and energy applications

Financial support:
Romanian National Authority for Scientific Research and Innovation, CNCS-UEFISCDI

Periode: June 2021 - May 2023

Contact Person:
Project Director: Dr. Cristina Pana (INFLPR)

Coordinator:
National Institute for Laser, Plasma and Radiation Physics - I.N.F.L.P.R.
Atomiștilor 409, Măgurele, Romania

Abstract:
During the last years, studies of researchers from all over the world have been focused on the development of two key fields with a with a major contribution to society: biomedicine and energy. The fast evolution of the technology requires a high involvement to develop new materials for high power and high energy systems for electrical and electronics devices and, especially, for automobile industry. In the biomedicine field, the biocompatibility of the materials presents a growing interest in order to find new solutions for different biomedical problems. Beside the high performances, environmentally friendly materials and synthesis processes are demanded. In this project, new and eco-friendly chemical synthesis methods, derived from the chemical conventional methods, and unconventional laser technologies will be developed in order to obtain multifunctional composite materials based on carbon/nanoparticles for biomedicine and energy storage (supercapacitors and Li-ion batteries) applications. Specific characteristics like the short synthesis time, the non-invasive and non-toxic behavior of the precursors and solvents involved in the chemical reactions and the good control of the physico-chemical properties recommend these methods as potential for obtaining high performing materials for industrial applications.

Objectives:
• O1. Synthesis of Carbon-based materials;
• O2. Physico-chemical characterization of Carbon-based materials;
• O3. Biocompatibility evaluation of Carbon-based materials;
• O4. Electrochemical evaluation of Carbon-based materials as electrodes for energy applications;
• O5. Project management and results dissemination.
The results obtained in this project will be presented at two international conferences and valorized in two scientific articles published in prestigious international ISI journals with high impact factor.


Română (Romanian)
Titlul proiectului: Materiale carbonice ecologice pentru aplicatii in biomedicina si energie

Suport financiar:
Autoritatea Nationala Romana pentru Cercetare Stiintifica si Inovare, CNCS-UEFISCDI

Perioada: Iunie 2021 – Mai 2023

Persoana de contact:
Director Proiect: Dr. Cristina Pana (INFLPR)

Coordonator:
Institutul Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației - I.N.F.L.P.R.
Atomiștilor 409, Măgurele, ROMÂNIA

Abstract:
In ultimii ani, studii ale cercetătorilor din întreaga lume au fost îndreptate către dezvoltarea a doua domenii cheie cu o contribuție majora asupra societății: biomedicina și energia. Evoluția rapida a tehnologiei aduce cu ea o cerere tot mai mare de materiale performante pentru aplicații in sisteme de stocare de energie pentru aparate electrice si electronice, dar mai ales, pentru industria automobila. In ceea ce privește domeniu biomedicinei, biocompatibilitatea materialelor prezinta un interes tot mai crescut in vederea găsirii unor soluții convenabile pentru diferite probleme biomedicale. Pe lângă performantele ridicate ale acestor materiale, o atenție deosebita se dorește a fi acordata caracterului ecologic al precursorilor si metodelor de sinteza care stau la baza obținerii materialelor. În acest proiect vor fi dezvoltate noi metode de sinteză chimică, derivate din metodele convenționale, dar și tehnologii neconvenționale cu laser, pentru dezvoltarea unor materiale compozite multifuncționale pe bază de carbon dopate cu nanoparticule metalice/oxizi de metal ce pot fi utilizate cu succes atât pentru aplicații în biomedicină, cât și pentru stocarea de energie (supercapacitori si baterii cu Li-ion). Caracteristicile specifice precum timpul scurt de obținere a materialelor, caracterul netoxic si ne invaziv al produselor chimice implicate in sinteza, dar si un bun control al proprietăților fizico-chimice recomanda aceste metode ca potențiale moduri de obținere de materiale cu performante ridicate la nivel industrial.

Obiective:
• O1. Sinteze de materiale carbonice;
• O2. Caracterizarea fizico-chimica a materialelor carbonice;
• O3. Evaluarea biocompatibilitatii materialelor carbonice;
• O4. Evaluarea proprietatilor electrochimice ale materialelor carbonice pentru aplicatii in stocarea de energie;
• O5. Gestionarea proiectului si diseminarea rezultatelor.
Rezultatele obtinute in cadrul acestui proiect vor fi prezentate in cadrul a doua conferinte internationale si valorizate in doua articole stiintifice publicate in jurnale ISI internationale cu factor de impact ridicat.