CETAL | Visitors

Pentru vizitarea centrului CETAL (în cadrul unor activități organizate precum Școala Altfel, Porți Deschise etc.) vă rugăm să ne contactați pe email la adresa secretariat@inflpr.ro comunicând următoarele date:
- Datele de contact ale persoanei care însoțește grupul de vizitatori;
- Organizația de unde provine grupul de vizitatori sau afilierea persoanei de contact;
- Numărul de vizitatori;
- Estimarea datei și duratei vizitei.
- Scopul vizitei.

Veți fi contactați prin email pentru stabilirea detaliilor vizitei.

 

For visiting the CETAL infrastructure (in the frame of OpenLabs activities) please send us by email at secretariat@inflpr.ro the following information:
- The contact details of the person accompanying the group of visitors;
- The organization from which the visitor group comes from or the affiliation of the contact person;
- Number of visitors;
- Estimation of the date and duration of the visit;
- Purpose of the visit.

You will be contacted by email to establish the details of the visit.